Met een netwerkmeting van uw data-netwerk wordt de kwaliteit onomstotelijk vastgesteld.

Een netwerkmeting, met een gekalibreerde netwerkmeter, van elke aansluiting van uw data-netwerk, geeft volledige duidelijkheid over de kwaliteit uw infrastructuur.

De overheid en semi-overheids instanties stellen nog altijd als eis dat nieuwe data-netwerken of uitbreidingen op bestaande netwerken, gecertificeerd moeten worden.

Aan de basis van een certificering staat een netwerkmeting van elke afzonderlijke aansluiting. De hiervoor te gebruiken netwerkmeter vraagt een hoge investering in een hoogwaardig stuk elektronisch gereedschap dat elk jaar opnieuw een uitgebreide keuring en kalibratie moet ondergaan.

Certificering is inhoudelijk een garantie van één van de vele fabrikanten dat het netwerk volgens de normen is aangelegd. Als bijkomende voorwaarde stellen zij verplicht dat alle onderdelen van het te certificeren netwerk door de betreffende fabrikant is geleverd. Enkelen beperken dat tot de bekabeling, patchpanelen , modular jacks, rangeerpanelen en patchkabels. Er zijn ook fabrikanten die onderdelen als klitteband, patchkasten en kabelkanalen van eigen merk voorschrijven voor certificering.Netwerk meting tot Cat.5E met de DSP 4300

Uiteraard wordt hierbij het argument aangevoerd dat de fabrikant geen onderdelen van andere merken kan garanderen. Voor u betekent dat, onder de streep, een veel hogere prijs per aansluiting dan noodzakelijk is.

Indien certificering geen voorwaarde is,  kunnen fabricaten door elkaar gebruikt worden zonder nadelige gevolgen voor de kwaliteit mits deze in ruime mate aan de norm voldoen.

DatNet verwerkt hoogwaardige materialen van gerenommeerde fabrikanten. Zodoende wordt de beste mix gerealiseerd. Een hoogwaardig netwerk dat meer dan ruim voldoende voldoet aan de geldende normen en niet kostbaarder dan noodzakelijk.

Doordat wij elke aansluiting, voor oplevering, meten met onze netwerkmeters staan wij voor 100% in voor de door ons geleverde data-netwerken.

Hiermee heeft u de absolute zekerheid dat de gevraagde kwaliteit ook daadwerkelijk is geleverd en de gewenste data-snelheden zeker realiseerbaar zijn.

Ook bestaande ( niet door DatNet geïnstalleerde) netwerken meten wij in opdracht. De kwaliteit van het netwerk wordt hiermee onomstotelijk vastgesteld hetgeen verhelderend kan werken voor uw netwerkbeheerder. Niet zelden worden fouten in de af-montage, verkeerde patchpanelen of foutief aangebrachte kabel geconstateerd.